HongKong City

Hong Kong

Phone:
+852 2865 0247
Fax:
+852 2865 0228
Address:
3603 Wu Chung House
213 Queen’s Road East, Wan Chai
Hong Kong

No map exist

Open map in new window